INNOVATIE

Voor de ontwikkeling van innovatieve concepten en producten is kennis en ervaring gewenst.

Retail Innovation Factory hecht bijzondere waarde aan een intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers waar -vanuit de eigen organisatie- een schat aan specifieke kennis en ervaring aanwezig en beschikbaar is.

Alle benodigde kennis en ervaring is niet in één persoon te verenigen. Retail Innovation Factory beschikt enerzijds over ervaren generalisten, anderzijds wordt intensief samen gewerkt met specialisten uit de detailhandel en industrie.

VOORSPRONG

Retail Innovation Factory zet trends en ontwikkelingen snel om in concrete producten en concepten waarmee een beslissende voorsprong wordt gerealiseerd.

Retail Innovation Factory monitort voortdurende trends en ontwikkelingen in de markt (nationaal en internationaal) waardoor adequaat anticiperen mogelijk is en er in een vroeg stadium kan worden geageerd.

SUCCESFACTOREN

rif-vinkje     Merkbelang staat los van het productiebelang
rif-vinkje     Geen creatieve beperkingen
rif-vinkje     Innovatieve producten en productconcepten met meerwaarde
rif-vinkje     Geteste consumenten acceptatie
rif-vinkje     Short time to market
rif-vinkje     Voortdurende ontwikkeling
rif-vinkje     Private label en merken
rif-vinkje     In principe kunnen we alles maken

payoff